Formularz zgłoszeniowy

Podane przez Ciebie informacje będą wykorzystane tylko w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych zapoznaj się z naszą Polityką prywatności http://fmc.pl/polityka-prywatnosci/

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań

Umieszczone w formularzu dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych. Podane dane osobowe będą przekazywane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa organom regulującym oraz podmiotom odpowiedzialnym. Zgłaszający ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z wyłączeniem osób wykonujących zawód medyczny, co do których odpowiednie przepisy prawa przewidują obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.