Skontaktuj się z nami

Dane do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Alexandra Blanchet
e-mail: Alexandra.Blanchet@fmc-ag.com

Dane do kontaktu z lokalnym Specjalistą ds. ochrony danych osobowych:
e-mail: daneosobowe.pl@fmc-ag.com

Dane kontaktowe

Fresenius Medical Care Polska S.A.
ul. Krzywa 13 60-118 Poznań tel.: +48 61 8392 600 faks: +48 61 8392 601 www.fresenius.com.pl e-mail: sekretariat.pl@fmc-ag.com
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział KRS; KRS: 0000076738 NIP: 783-14-80-785 kapitał zakładowy i wpłacony: 30.000.000 PLN
Dział Obsługi Klienta
tel. 61 8392 656 tel. 61 8392 608 faks. 61 8392 657
zamowienia.pl@fmc-ag.com aldona.janicka@fmc-ag.com magdalena.godzich@fmc-ag.com
Dział Obsługi Klienta - Dializa Otrzewnowa
tel. 61 8392 636 tel. 61 8392 645 faks: 61 8392 634
Dział Obsługi Klienta - Serwis
tel. 61 8392 655 faks. 61 8392 655
serwis.pl@fmc-ag.com

Formularz kontaktowy