Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Nie wszystkie produkty są dopuszczone lub dostępne do sprzedaży we wszystkich krajach UE. Sprawdź szczegóły na stronie internetowej danego kraju.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.