Społeczna odpowiedzialność

Firma Fresenius Medical Care jest firmą odpowiedzialną społecznie, a więc odpowiedzialną za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Odpowiedzialność ta zapewniona jest przez przejrzyste i etyczne postępowanie.

Odpowiedzialność rynkowa

Działalność Fresenius Medical Care opiera się na odpowiedzialnym zarządzaniu z naciskiem na uczciwość, nadzór korporacyjny i przestrzeganie zasad polityki zgodności. Nasz kodeks postępowania (do pobrania), który jest stosowany w każdej filii i oddziale firmy na całym świecie, odnosi się do pacjentów, pracowników i społeczności. Jest on oparty na podstawowych wartościach firmy, takich jak: jakość, uczciwość i prawość, innowacje i postęp, a także szacunek dla innych, praca zespołowa i godności. Kodeks ten podkreśla zobowiązanie Fresenius Medical Care do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami firmy. Nasz kodeks postępowania i podstawowych wartości korporacyjnych obejmuje także zaangażowanie Fresenius Medical Care do poszanowania praw człowieka i regulują naszą działalności zgodnie z międzynarodowymi aktami prawnymi.

Pracownicy

Fresenius Medical Care jest świadomy swojej odpowiedzialności wobec swoich pracowników. Poprzez zapewnienie dobrych warunków pracy i wynagrodzenia, zapewnienia ciągłego rozwoju pracowników oraz wsparcie w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym, firma dąży do tego, aby stać się bardziej atrakcyjna jako pracodawca.

Środowisko naturalne

Fresenius Medical Care realizuje także swoją odpowiedzialność za środowisko naturalne. Zarządzanie środowiskiem jest częścią zintegrowanego systemu zarządzania w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Zgodność z normą ISO 14001, standardem zarządzania środowiskiem, podlega regularnym audytom w wszystkich jednostkach firmy.

Zarządzanie środowiskiem pozwala realizować wymagania środowiskowe i projektować działania w taki sposób, aby jak najefektywniej korzystać z zasobów i w ten sposób redukować koszty. odpowiedzialność za środowisko poważnie.

Fresenius Medical Care ciągle stara się, aby oferowane produkty i usługi były jak najbardziej przyjazne dla środowiska, na przykład przez zastosowanie innowacyjnych materiałów o polepszonych właściwościach ekologicznych lub dalszy rozwój nowych technologii, które zmniejszają zużycie zasobów naturalnych przez urządzenia do dializy.

Lepsza jakość życia dla pacjentów

Głównym celem działalności firmy Fresenius jest poprawa jakości życia pacjentów z chorobami nerek. Oprócz naszej podstawowej oferty produktów i usług, dążymy do tego celu poprzez współpracę z organizacjami pacjentów i instytucjami związanymi z społecznościami osób dializowanych i po transplantacji. Rozwijamy także własne inicjatywy, aby pomóc pacjentom prowadzić zdrowszy i bardziej aktywny tryb życia.

Zaangażowanie społeczne

Fresenius Medical Care organizuje i wspiera międzynarodowe konferencje naukowe z udziałem ekspertów z zakresu nefrologii, jak również programy szkoleniowe dla lekarzy i specjalistów z dziedziny leczenia nerkozastępczego na całym świecie.

Fresenius Medical Care Polska prowadzi lokalnie działania na rzecz pacjentów i edukacji społecznej. Od 2009 firma organizuje kampanię społeczną „Drugie życie”. Jest to akcje edukacyjna wspierająca i promująca działania na rzecz transplantacji i świadomego dawstwa narządów po śmierci. Skierowana jest ona do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Kampania wspierana jest przez lokalne samorządy i organizacje pacjentów. Więcej o działalności firmy Fresenius Medical Care Polska na rzecz transplantacji można przeczytać tutaj