Bezpieczeństwo

Fresenius Medical Care jest zobowiązany ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne do prowadzenia rejestru wszelkich działań niepożądanych, zgłaszanych przez osoby wykonujące zawód medyczny (lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny) oraz pacjentów lub ich opiekunów.

Działaniem niepożądanym jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli są Państwo pacjentami lub opiekunami pacjenta, u którego po zastosowaniu jakiegokolwiek produktu Fresenius Medical Care wystąpiły działania niepożądane lub jeśli są Państwo osobami wykonującymi zawód medyczny i chcieliby Państwo zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło u leczonych przez Państwa pacjentów podczas stosowania naszego produktu leczniczego, prosimy o poinformowanie nas o tym za pomocą formularza zgłoszenia działań niepożądanych. Przesłane przez Państwa zgłoszenie zostanie przeanalizowane, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dane kontaktowe:

dzialanianiepozadane.pl@fmc-ag.com

tel: (61) 6233333 wewnętrzny 2

lub

Wypełnij formularz