Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka Fresenius Medical Care Polska SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krzywej 13 (kod pocztowy 60-118) ceni Twoją prywatność. Ochrona prywatności w trakcie przetwarzania Danych osobowych to istotna kwestia, której poświęcamy szczególną uwagę w procesach biznesowych.

W niniejszej Polityce prywatności opisano dane zbierane przez nas w witrynie internetowej lub aplikacji („Witrynie”), na której dostępna jest niniejsza polityka, sposoby wykorzystywania i ujawniania danych, metody ich ochrony oraz wybory, których możesz dokonać w ich odniesieniu. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i kliknij dostępne łącza, aby uzyskać dodatkowe informacje na wymagany temat.

GROMADZENIE INFORMACJI

„Dane osobowe” to dane określające tożsamość osoby lub umożliwiające jej identyfikację. Zbieramy Dane osobowe na różne sposoby, np. przez formularze kontaktowe, w związku z Twoimi zapytaniami. Są one również gromadzone automatycznie, gdy przeglądasz naszą Witrynę.

W trakcie korzystania z Witryny użytkownik może zostać poproszony o podanie podstawowych Danych osobowych. Mogą one obejmować imię i nazwisko, preferowany język, informacje kontaktowe (takie jak adres pocztowy, numery telefonów, adres e-mail), zainteresowania, informacje dotyczące specjalizacji i związek z pracownikami służby zdrowia.

Możemy łączyć przesłane przez Ciebie Dane osobowe z innymi informacjami o Tobie zebranymi w Internecie lub poza nim. Możemy je również łączyć z dotyczącymi Ciebie informacjami uzyskanymi z innych źródeł, takich jak publicznie dostępne bazy danych, media społecznościowe i zasoby innych firm.

Użytkownik otrzymuje informację, które Dane osobowe są wymagane, a które są opcjonalne. Prośbę o podanie Danych osobowych można również odrzucić. Proszę jednak zwrócić uwagę na fakt, że bez danych niezbędnych do świadczenia wymaganych usług nie będziemy mogli ich świadczyć.

Przekazując nam jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innej osoby, oświadczasz, że posiadasz upoważnienie i zezwalasz nam na wykorzystywanie tych informacji w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności.

WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

Prosimy o nieprzesyłanie nam ani nieujawnianie żadnych wrażliwych Danych osobowych określonych stosownym prawem (takich jak numery ubezpieczenia społecznego, numer karty kredytowej, numer paszportu, informacje związane pochodzeniem etnicznym lub przynależnością rasową, poglądami politycznymi, religijnymi lub filozoficznymi, stan zdrowia, preferencje seksualne, przeszłość kryminalna lub członkostwo w związkach zawodowych, a także dane biometryczne lub genetyczne umożliwiające identyfikację osób) w Witrynie ani za jej pośrednictwem, ani w żaden inny sposób, chyba że w konkretnym przypadku o to poprosimy.

WYKORZYSTYWANIE WITRYNY PRZEZ MAŁOLETNICH

Niniejsza Witryna nie jest skierowana do osób poniżej 16. roku życia, dlatego też takie osoby są proszone o nieprzekazywanie Danych. Jeśli Twoje dziecko wysłało Dane osobowe i chcesz, aby zostały one usunięte, skontaktuj się z nami w sekcji Kontakt.

 

BIERNE GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Bierne gromadzenie informacji (tzn. zbieranie danych bez aktywnego ich przekazywania przez osobę odwiedzającą) odbywa się zazwyczaj podczas nawigacji po Witrynie.

Pliki cookies to standardowa funkcja witryn internetowych umożliwiająca przechowywanie niewielkich ilości danych na Twoim komputerze dotyczących Twojej wizyty w naszej Witrynie. Pliki cookies pomagają nam w zbieraniu informacji na temat tego, które części Witryny są funkcjonalne, a które wymagają ulepszeń.

Plik cookie (tzw. ciasteczko) to porcja informacji, którą Witryna internetowa wysyła do Twojej przeglądarki, aby możliwe było zapamiętanie informacji dotyczących Ciebie i Twoich preferencji.

 

Pliki cookie dotyczące sesji to tymczasowe porcje informacji wykorzystywane do ulepszania nawigacji, uniemożliwiania odwiedzającym podawania informacji w nieodpowiednich miejscach (witryna „pamięta” poprzednio wprowadzane dane dotyczące wieku lub kraju, które znajdowały się poza określonymi parametrami, i blokuje kolejne zmiany) oraz gromadzenia zbiorczych informacji statystycznych w witrynie. Są one wymazywane zaraz po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera.

 

„Trwałe” pliki cookie to dłużej działające porcje informacji umieszczane na dysku twardym komputera i pozostają tam do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Trwałe pliki cookie przechowują informacje na komputerze w wielu celach, takich jak odzyskiwanie pewnych wcześniej podanych informacji (takich jak hasła), pomagając w określeniu części Witryny, które są najbardziej wartościowe dla odwiedzających, i na bieżąco dostosowując ją do preferencji użytkowników. Trwałe pliki cookie umieszczane przez tę witrynę na komputerze użytkownika mogą zawierać informacje umożliwiające identyfikację osób, ale tylko po jego zarejestrowaniu lub udzieleniu zgody w witrynie na przechowywanie informacji umożliwiających identyfikację osób w inny sposób. W przeciwnym razie serwer naszej witryny wie jedynie, że niezidentyfikowany gość z Twoim plikiem cookie powrócił na stronę.

 

Możesz wybrać blokowanie użycia plików cookie przez przeglądarkę. Jeśli nie chcesz akceptować plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby automatycznie odmawiała przechowywania ciasteczek lub wyświetlała komunikat za każdym razem, gdy jakaś strona będzie chciała je przechować. W przeglądarce możesz również usunąć ciasteczka zapisane wcześniej. Więcej informacji możesz znaleźć w pomocy swojej przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Brak akceptacji plików cookie może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności stron internetowych.

My i nasi dostawcy usług mogą również automatycznie zbierać i wykorzystywać informacje w następujący sposób:

Przez przeglądarkę: większość przeglądarek gromadzi określone informacje, takie jak adres MAC, rodzaj komputera (PC lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego oraz rodzaj i wersja przeglądarki internetowej. Możemy zbierać podobne informacje, takie jak rodzaj i identyfikator urządzenia, jeśli przeglądasz Witrynę na urządzeniu mobilnym. Wykorzystujemy te informacje do zapewnienia właściwej funkcjonalności Witryny.

Adres IP: adres IP jest automatycznie identyfikowany i rejestrowany w plikach dziennika na naszym serwerze za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Witrynę, wraz z czasem wizyty i odwiedzanymi stronami. Wykorzystujemy częściowo zamaskowane adresy IP do takich celów jak obliczanie poziomu korzystania z Witryny, diagnozowanie problemów z serwerem i administrowanie witryną. Z częściowo zamaskowanego adresu IP możemy również zlokalizować przybliżone miejsce pobytu (anonimizacja dwubajtowa).

Informacje o urządzeniu: możemy gromadzić informacje z urządzenia (rodzaj urządzenia, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, język, kraj, w którym przebywa użytkownik, i rodzaj przeglądarki internetowej), na którym użytkownik przeglądał Witrynę.

Trwałe pliki cookie i pliki cookie dotyczące sesji można podzielić na dwie kategorie:

 

Niezbędne pliki cookie

 

Są konieczne do umożliwienia poruszania się po witrynie lub realizacji określonych funkcji, których wymaga użytkownik.


Funkcjonalne pliki cookie Umożliwiają zapamiętanie w witrynie wyborów użytkownika (takich jak nazwa użytkownika, język lub region) i zapewnienie lepszych, bardziej spersonalizowanych funkcji.


Pliki cookie dotyczące wydajności/analityczne pliki cookie Te pliki cookie zbierają dane nieosobowe — informacje w postaci uniemożliwiającej bezpośrednie powiązanie ich z żadną określoną osobą — i wspierają pomiary stron. Informacje te pomagają udoskonalać witryny, identyfikując wszelkie problemy, które odwiedzający mogą napotkać w trakcie wizyty, i pozyskiwać informacje dotyczące tego, w jaki sposób użytkownik uzyskać dostęp do strony i które strony odwiedził.


Pliki cookie stron trzecich Te pliki cookie są ustawione przez inną witrynę niż ta, w której aktualnie znajduje się użytkownik. Niektóre witryny mogą na przykład zawierać przyciski umożliwiające udostępnianie informacji w mediach społecznościowych. Gdy użytkownik naciska taki przycisk, wybrana usługa może ustawić plik cookie. Takie pliki cookie można wyłączyć wyłącznie w witrynie strony trzeciej, która świadczy wspomniane usługi. W niektórych witrynach mogą być wyświetlane reklamy. Takie pliki cookie zbierają informacje o zwyczajach użytkownika dotyczących zwyczajów przeglądania i włączają reklamy dla nich przeznaczone na podstawie ich zainteresowań.


 

UŻYWANE PLIKI COOKIE

Poza przypadkami dozwolonymi prawnie umieszczamy pliki cookie po uzyskaniu zgody za pośrednictwem baneru zgody na pliki cookie. Możesz zmienić ustawienia plików cookie (poza niezbędnymi plikami cookie, bez których strona nie będzie prawidłowo działać) w dowolnym czasie.

W zakresie, w którym Dane osobowe są zbierane za pośrednictwem plików cookie lub podobnych technologii, zastosowanie mają pozostałe sekcje niniejszej Polityki prywatności.

 

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe, które nam przekazujesz, w sposób określony w chwili ich zebrania, w szczególności w celu:

– Zapewnienia funkcjonalności Witryny i realizacji Twoich wniosków w przypadku stosunku umownego lub uzasadnionego interesu, w tym:

 • Świadczenia usług na Twoją rzecz.
 • Reagowania na Twoje zapytania, realizowania próśb i transakcji.
 • Przesyłania Ci informacji administracyjnych, takich jak zmiana warunków i zasad, oraz przekazywanie wiadomości marketingowych, którymi według nas możesz się interesować.
 • Umożliwienia udostępniania informacji w mediach społecznościowych.
 • Umożliwienia wysyłania wiadomości do innych osób, takich jak koleżanki/koledzy, opiekunki/opiekunowie, znajome/znajomi lub pacjentki/pacjenci.

 

– Świadczenia spersonalizowanych usług za Twoją zgodą lub w przypadku uzasadnionego interesu w przekazaniu Ci interesującej Cię informacji, w tym:

 • Lepszego zrozumienia Twoich potrzeb i personalizowania komunikacji.
 • Analizowania lub przewidywania preferencji naszych użytkowników w celu identyfikowania zbiorczych raportów tendencji dotyczących korzystania z naszych Witryn.
 • Analizowania lub przewidywania Twoich preferencji w celu ulepszenia naszej komunikacji, tj. dostarczania treści, produktów i ofert (za pośrednictwem naszej Witryny, wiadomości e-mail lub narzędzi cyfrowych), które według nas będą odpowiadały Twoim zawodowym zainteresowaniom.

 

– Komunikowania się z Tobą jako HCP w przypadku stosunku umownego lub uzasadnionego interesu, w tym:

 • Sprawdzania uprawnień dotyczących dostępu do określonych produktów, usług i danych, do których uprawnieni są jedynie określeni licencjonowani HCP.
 • Komunikowania się z Tobą na podstawie Twojego doświadczenia zawodowego i opinii z wykorzystaniem środków cyfrowych i innych.
 • Angażowania Cię do programów/paneli pracowników służby zdrowia.
 • Angażowania Cię w kontekście ankiet dotyczących naszych produktów lub usług albo usług i produktów spółek powiązanych lub partnerów biznesowych Fresenius Medical Care.
 • Współpracy z Tobą w trakcie zdarzeń medycznych, w zakresie publikacji lub na spotkaniach doradczych.
 • Uzyskiwania Twojej opinii dotyczącej produktów i usług promowanych przez nas lub spółkę powiązaną albo partnera biznesowego Fresenius Medical Care w celach rozwojowych.

– Umożliwienia Ci wzięcia udziału w specjalnych programach, działaniach, zdarzeniach lub promocjach w ramach naszego stosunku umownego lub w przypadku naszego uzasadnionego interesu.

– Prowadzenia naszej działalności w celu spełnienia prawnych zobowiązań i realizacji uzasadnionych interesów utrzymania biznesu, w tym:

 • Przeprowadzania analizy danych i audytów.
 • Identyfikowania tendencji użytkowania naszych Witryn i analizowania skuteczności komunikacji.
 • Wykrywania, sprawdzania potencjalnych naruszeń finansowych i zapobiegania im z uwzględnieniem monitorowania (cyber) bezpieczeństwa i prewencji w tym zakresie.
 • Rozwijania, ulepszania lub modyfikowania naszych produktów i usług.
 • Oceniania Twojej możliwości uzyskania dostępu do określonych produktów lub usług albo korzystania z nich.
 • Lepszego zrozumienia wpływu produktów i usług na Ciebie i Twoich bliskich.
 • Śledzenia zastrzeżeń i odpowiadania na nie, w tym regularnego monitorowania zgłaszania zobowiązań związanych z nieprzyjaznymi zdarzeniami, reklamacji produktów i bezpieczeństwa klientów.
 • Prowadzenia działalności i rozszerzania działań biznesowych.

JAK UJAWNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Ujawniamy informacje zgromadzone w Witrynie:

 • Innym spółkom powiązanym Fresenius Medical Care w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Lista spółek powiązanych Fresenius Medical Care jest dostępna na stronie https://www.freseniusmedicalcare.com/en/media/publications/annual-reports/
 • Naszym partnerom, z którymi współpracujemy w zakresie poszczególnych produktów lub usług.
 • Naszym zewnętrznym dostawcom takich usług jak hosting witryny/aplikacji, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, obsługa infrastruktury, usługi IT, obsługa klienta, usługi dotyczące poczty elektronicznej i tradycyjnej, audyty oraz inne usługi; a także
 • W zakresie dozwolonym odpowiednim prawem stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, przekazania lub innego rodzaju rozdysponowania naszego przedsiębiorstwa, lub jego części, aktywów albo kapitału akcyjnego (w tym w związku z ogłoszeniem niewypłacalności lub innym postępowaniem).

Możemy również wykorzystywać i ujawniać Twoje dane w razie konieczności w celu:

 • Ochrony Twoich praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności naszych spółek powiązanych, Ciebie lub innych.
 • Spełnienia stosownych wymogów i zobowiązań regulacyjnych w zakresie monitorowania i raportowania (może to również dotyczyć praw poza Twoim krajem), reagowania na wezwania organów publicznych i rządowych (może to również dotyczyć organów poza Twoim krajem), współpracy z organami ścigania lub z innych przyczyn prawnych.
 • Egzekwowania naszych warunków.

Możemy również ujawnić informacje w inny sposób za Twoją uprzednią zgodą.

Ponadto, w przypadkach dozwolonych prawnie, możemy wykorzystywać i ujawniać informacje w formie innej niż umożliwiająca identyfikację osób w dowolnych celach. Jeśli połączymy informacje nieumożliwiające identyfikacji osób z informacjami, które taką identyfikację umożliwiają (np. łącząc nazwisko z położeniem geograficznym), będziemy je traktowali jako Dane osobowe (dopóki będą połączone).

WYBÓR I DOSTĘP

Twój wybór dotyczący wykorzystywania i ujawniania przez nas Twoich Danych osobowych w celach marketingowych

Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości marketingowych, skontaktuj się z nami pod adresem: marta.andrzejewska@fmc-ag.com. We wniosku podaj imię i nazwisko oraz adresy, pod którymi nie można się z Tobą kontaktować. Postaramy się odpowiedzieć na Twoją prośbę najszybciej, jak to możliwe. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania naszych wiadomości marketingowych, możemy nadal wysyłać Ci ważne wiadomości dotyczące transakcji i kwestii administracyjnych, z których nie możesz zrezygnować.

Twój wybór w odniesieniu do naszego wykorzystania Twoich Danych osobowych w celu wysyłania przypomnień

Twój wybór w odniesieniu do udostępniania przez nas Twoich Danych osobowych spółkom powiązanych lub partnerom zewnętrznym

 

Jeśli chcesz, abyśmy nie udostępniali na bieżąco Twoich Danych osobowych naszym spółkom powiązanym i/lub partnerom zewnętrznym w ich celach marketingowych, możesz z nich zrezygnować, kontaktując się z nami pod adresem: daneosobowe.pl@fmc-ag.com. We wniosku określ, że chcesz, abyśmy zaprzestali udostępniania Twoich danych osobowych naszym spółkom powiązanym i/lub partnerom zewnętrznym do ich celów marketingowych, oraz podać imię i nazwisko i adres e-mail.

Jak możesz uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, zmienić je lub usunąć

Jeśli chcesz przejrzeć, skorygować, zaktualizować, usunąć lub ograniczyć swoje Dane osobowe lub chcesz otrzymać ich kopię elektroniczną, aby przekazać ją innej firmie (pod warunkiem, że jest to dozwolone prawnie), skontaktuj się z nami pod adresem: daneosobowe.pl@fmc-ag.com. Odpowiemy na wniosek w najbliższym możliwym terminie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeśli powstaną okoliczności opóźniające naszą odpowiedź, niezwłocznie otrzymasz powiadomienie i informację dotyczącą daty udzielenia odpowiedzi.

TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w jakimkolwiek kraju, w którym znajdują się nasze placówki/zakłady lub nasi dostawcy usług. W przypadku korzystania z naszej Witryny lub przekazywania nam treści (w przypadkach wymaganych prawnie) Twoje Dane osobowe mogą zostać przekazane poza granice Twojego kraju, w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych.

W opinii Komisji Europejskiej niektóre kraje należące do EOG zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodny ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj). Przekazując dane do krajów należących do EOG, ale nieokreślonych przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony, jesteśmy zobowiązani do upewnienia się, że stosuje się w nich właściwe środki ochrony Danych osobowych, w tym sprawdzając, czy odbiorcę obowiązują [Standardowe klauzule umowne UE, certyfikat ochrony prywatności EU-US (EU-US Privacy Shield Certification) lub zatwierdzony przez UE kodeks postępowania/certyfikacja]. Możesz uzyskać kopię tych środków, kontaktując się z nami za pośrednictwem poniższej sekcji Kontakt.

BEZPIECZEŃSTWO   

Podejmiemy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia Danych osobowych zgodne ze stosownymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, w tym będziemy wymagać od dostawców usług, aby również podejmowali środki ochrony i zachowania poufności Danych osobowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Twoje Dane osobowe przez najdłuższy prawnie dozwolony czas z uwzględnieniem celu, w jakim je przetwarzamy. Kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania to m.in.: (i) czas trwania naszych wspólnych relacji i zapewniania Ci dostępu do Witryny; (ii) czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy; oraz (iii) czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do stosownych okresów ograniczenia, sporów sądowych lub postępowania regulacyjnego).

WITRYNY I USŁUGI STRON TRZECICH

Niniejsza Uwaga dotycząca prywatności nie dotyczy (a my nie ponosimy w tej kwestii odpowiedzialności) gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub czynności z zakresu bezpieczeństwa danych wykonywanych przez jakąkolwiek stronę trzecią, w tym stronę trzecią obsługującą usługę, do której odnoszą łącza w Witrynie, ani wykorzystania plików cookie, które z kolei mogą być zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika. Zamieszczenie łącza w Witrynie nie oznacza, że wspieramy usługę, do której ono odsyła, a użytkownik przechodzi na stronę docelową, klikając to łącze na własne ryzyko. Zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub następstwa wywołane wizytą na zewnętrznej stronie, do której odsyła wspomniane łącze. Zachęcamy do zapoznawania się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

PLIKI DO POBRANIA I PLIKI MULTIMEDIALNE

Pobieranie dokumentów, plików lub multimediów dostępnych w Witrynie odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Mimo że podjęliśmy wszelkie środki, aby zapewnić, że do pobrania dostępne są jedynie oryginalne materiały, zalecamy sprawdzanie ich autentyczności przy użyciu oprogramowania antywirusowego innej firmy lub podobnej aplikacji. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za materiały innych firm pobrane z zewnętrznych witryn stron trzecich i zalecamy sprawdzanie ich autentyczności przy użyciu oprogramowania antywirusowego innej firmy lub podobnej aplikacji.

KONTAKT

W razie pytań, uwag, wniosków lub obaw dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub praktyk w zakresie postępowania z informacjami w tej witrynie, a także jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania wiadomości w przyszłości, skontaktuj się z nami pod następującym adresem:

Fresenius Medical Care Polska SA

Krzywa 13, 60-118 Poznań

tel. 61 8392 600

e-mail: sekretariat.pl@fmc-ag.com

W stosownych przypadkach możesz również skontaktować się z lokalną osobą do kontaktu w sprawie ochrony danych pod adresem daneosobowe.pl@fmc-ag.com

SKŁADANIE SKARGI DO ORGANU REGULACYJNEGO

Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego właściwego dla Twojego kraju lub regionu. Aby uzyskać informacje, jak skontaktować się z właściwym organem, kliknij tutaj.

AKTUALIZACJA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany w niej wprowadzone obowiązują od chwili opublikowania nowej wersji w Witrynie. Zalecamy czytanie Polityki prywatności przy każdej wizycie w Witrynie. Najnowsza wersja niniejszej Polityki została opublikowana 14.12.2018r.